วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2552

สมบัติทัวร์ มิตรแท้เพื่อนเดินทาง

สายที่ 871 เชียงใหม่ - หัวหิน

เส้นทางรถผ่าน
ดอยติ ลำปาง เถิน ตาก กำแพงเพชร ชัยนาท เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี อู่ทอง สองพี่น้อง นครปฐม ราชบุรี ปากท่อ วังมะนาว เขาย้อย เพชรบุรี ท่ายาง ชะอำ

สายที่ 633 เชียงใหม่ - ขอนแก่น

เส้นทางที่รถผ่าน
ดอยติ เด่นชัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก หล่มสัก ชุมแพ

สายที่ 018 เชียงใหม่ - กรุงเทพ ฯ

เส้นทางที่ผ่าน
ดอยติ เถิน ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ อยุธยา นวนคร รังสิต